EIN HANES

DARGANFOD BLE' RYDYM YN CYCHWYN

EIN HANES

DOD O HYD BLE
DECHRAU POB UN

EIN HANES

Saif y tŷ gogoneddus yma, o ddiwedd y ddeunawfed ganrif, yng nghanol pentref Llangadog neu Llangattock fel y gelwir yr adeg hynny.

Erbyn diwedd y bedwaredd ganrif-ar-bymtheg ‘roedd gwyneb gwreiddiol y llawr gwaelod wedi cael ei adnewyddu gan ffenestr siop lydan. Mae yna dri llawr i’r tŷ sydd yn gwynebu’r gogledd ac yn cyflwyno’r rhan uchaf yn wyneb Sioraidd.

Gwelir ar y llawr uchaf dair ffenestr fechan bwa-gron ac i’r chwith ar yr ail lawr mawreddog, y piano urddasol,mae yna un ffenestr bwa-gron sy’n fwy o faint na’r ffenestri wrthben ac ar y dde yn ganolog i’r ffenestri sydd uwchben mae yna ffenestr Fenis wych wedi ei gosod.

 

EIN HANES

Saif y tŷ gogoneddus yma, o ddiwedd y ddeunawfed ganrif, yng nghanol pentref Llangadog neu Llangattock fel y gelwir yr adeg hynny.

Erbyn diwedd y bedwaredd ganrif-ar-bymtheg ‘roedd gwyneb gwreiddiol y llawr gwaelod wedi cael ei adnewyddu gan ffenestr siop lydan. Mae yna dri llawr i’r tŷ sydd yn gwynebu’r gogledd ac yn cyflwyno’r rhan uchaf yn wyneb Sioraidd.

Gwelir ar y llawr uchaf dair ffenestr fechan bwa-gron ac i’r chwith ar yr ail lawr mawreddog, y piano urddasol,mae yna un ffenestr bwa-gron sy’n fwy o faint na’r ffenestri wrthben ac ar y dde yn ganolog i’r ffenestri sydd uwchben mae yna ffenestr Fenis wych wedi ei gosod.

 

MWY AM Y SIOP

Mae yna ddiffiniadau llawn yn rhedeg uwchben y ddau ddyrchafiad gyda wrniau ar y corneli a rhwng y cilfachau. Tu ôl i’r rhain gwelir pentyrrau o simniau enfawr a hefyd beth sy’n ymddangos i fod yn dô llechi pyramidaidd. Efallai bod yr adeilad i’r dwyrain wedi bod yn adran wasanaeth ar un adeg.
Efallai bod yr adeilad i'r dwyrain wedi bod yn adain wasanaeth.

Y Limes Oedd yr ebw cynnar arno a chafodd ei rhestri gan CADW yn Awst 1966 yn Gradd ll. Y Limes, rhestrwyd yr adeilad yn radd II ym mis Awst 1966. (CADW)

Penodwyd y Limes yn swyddogol i fod o bensaerniaeth arbennig gyda phwysigrwydd hanesyddol a diwylliannol a’r un a ddengys heddiw 

Yn wreiddiol siôp gyffredinol oedd y Limes, yn gwerthu defnydd, bwyd, hadau a nwyddau haearn.

Yn gynnar yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg daeth yn Feryllfa a Groser ac ;roedd yn eiddo i E. T. Rees

 

Prynodd Leslie James Bailey y siôp o E. T. Rees yng nghanol yr ugeinfed ganrif ac ‘roedd yn masnachu fel siôp groser. Fe’i trosglwyddwyd i’w ddau fab Alan a David ac mae’n parhau i fasnachu fel L J Bailey a’i feibion yn fusnes diwylliant teuluol urddasol.

 

MWY AMDANO
Y SIOP

 

Mae yna ddiffiniadau llawn yn rhedeg uwchben y ddau ddyrchafiad gyda wrniau ar y corneli a rhwng y cilfachau. Tu ôl i’r rhain gwelir pentyrrau o simniau enfawr a hefyd beth sy’n ymddangos i fod yn dô llechi pyramidaidd. Efallai bod yr adeilad i’r dwyrain wedi bod yn adran wasanaeth ar un adeg.
Efallai bod yr adeilad i'r dwyrain wedi bod yn adain wasanaeth.

Y Limes Oedd yr ebw cynnar arno a chafodd ei rhestri gan CADW yn Awst 1966 yn Gradd ll. Y Limes, rhestrwyd yr adeilad yn radd II ym mis Awst 1966. (CADW)

Penodwyd y Limes yn swyddogol i fod o bensaerniaeth arbennig gyda phwysigrwydd hanesyddol a diwylliannol a’r un a ddengys heddiw 

Yn wreiddiol siôp gyffredinol oedd y Limes, yn gwerthu defnydd, bwyd, hadau a nwyddau haearn.

Yn gynnar yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg daeth yn Feryllfa a Groser ac ;roedd yn eiddo i E. T. Rees

Prynodd Leslie James Bailey y siôp o E. T. Rees yng nghanol yr ugeinfed ganrif ac ‘roedd yn masnachu fel siôp groser. Fe’i trosglwyddwyd i’w ddau fab Alan a David ac mae’n parhau i fasnachu fel L J Bailey a’i feibion yn fusnes diwylliant teuluol urddasol.

 

© 2020 Cedwir Pob Hawl | Dyluniwyd gan Gwasanaethau Gwe Providence

Dilynwch Ni Ar y Cyfryngau Cymdeithasol 

cyWelsh